Siksa skitrała szmokt z szopenfeldu.

Sałamacha – zupa więzienna (gwara)
Sałata/Sałaciarz – dorożkarz (gwara)
Samyj łuczszyj – najlepszy (rus.)
Sapogi – (rus.) buty
Sarmak – pieniądze (gwara)
Sikor – zegarek (gwara)
Siksa – dziewczyna (gwara)
Siulim Chaim – toast (jidysz)
Skatina/skotina – bydlę (rus.)
Skejn alemol zajn beser – zawsze mogło być lepiej (hebr.)
Skejn alemol zajn erger – zawsze mogło być gorzej (hebr.)
Skieł – tajniak, policjant (gwara)
Skitrać – schować (gwara)
Skolko ugodno – ile potrzeba, jak długo (rus.)
Skuszać – gwarowo zjeść (rus.)
Smutniak – chleb razowy (gwara)
Spiczka – zapałka (rus.)
Spiny – plecy (rus.)
Spuchlak – grubas (gwara)
Stambułka – krótka fajka produkowania w Staszowie na przełomie XIX i XX wieku (gwara)
Starozakonny – potocznie o Żydzie (gwara)
Strugać jura – udawać wariata (gwara)
Strupel – pogardliwie o dozorcy (gwara)
Stuchujnica – najtańsza prostytutka (gwara)
Styrocznik – karciarz, szuler (gwara)
Syrek – stypa (gwara)
Szajgiec – nieżydowski chłopak (jidysz)
Szamot/ w szamot zajechać – twarz/uderzyć w twarz (gwara)
Szaszka – szabla (ros.)
Sziwa – tygodniowa żałoba w judaizmie
Szlag zol dich trefn – niech cię trafi szlag (hebr.)
Szlemazel – pechowiec (jidysz)
Szlumerka, w szlumerkę pójść – sen, iść spać (gwara)
Szmaja – lewa ręka, mańkut (gwara)
Szmendrik – głupiec (jidysz)
Szmok – penis (jidysz)
Szmonces – żart, zgrywa (jidysz)
Szoft – miara objętości obowiązująca w Rosji Carskiej (1 szoft ok. 1.2 litra)
Szojchet – wykwalifikowany specjalista dokonujący uboju rytualnego (hebr.)
Szojn – dobrze (hebr.)
Szopenfeld – kradzież ze sklepu (gwara)
Sztaficer – rasa gołębia (gwara)
Sztagan – kieliszek (rus.)
Sztampa – pieczątka (rus.)
Sztany – spodnie (rus.)
Sztrajmł – futrzana czapka Rabina (jidysz)
Sztynks – smród (gwara)
Szubraczki – przyjaciółki (gwara)
Szuchrać – grać (gwara)
Szułan – pogardliwie o Rosjaninie (gwara)
Szutka – żart (rus.)
Szwidryga – szewc (gwara)
Szwul – pederasta (gwara)
Szwung – pederasta (gwara)
Ścigaje – spodnie (gwara)
Ślamownik – złodziej włamujący się podczas snu dolatorów (gwara)

Dodaj komentarz